nasi duszpasterzeks. Józef Domoradzki CR - proboszcz i kustosz sanktuarium
ur. 16 III 1951,
wyświęcony 19 VI 1976
Proboszcz od 2014 r.

 ks. Arkadiusz Kita CR - przełożony domu zakonnego, wikariusz
ur. 30 I 1972 r.
wyświęcony 6 V 2000 r.
inkardynowany: 26 VIII 2011 r.

 ks. Robert Rapińczuk CR - katecheta, rektor junioratu
ur. 3 VI 1979 r.
wyświęcony 17 IV 2004 r.
inkardynowany: 28 VIII 2020 r.

 Ks. Jan Tymiński CR - rezydent
ur. 24 VIII 1940 r.
wyświęcony: 4 IV 1971 r.
inkardynowany: 31 VIII 1989 r.

 Ks. Lucjan Krzywnos CR - duszpasterz, spowiednik sióstr Służebniczek Ducha Świętego w Matemblewie
ur. 10 X 1949
wyświęcony: 01 V 1974 r.
inkardynowany: 15 X 2008 r.

 Ks. Zdzisław Korcz CR - duszpasterz
ur. 2 VII 1935
wyświęcony: 21 02 1959 r.
inkardynowany: 1.IX.2016 r.

 Brat Mariusz Biedal CR - zakrystianin, zastępca przełożonego, ekonom domu zakonnego
ur. 20 V 1972
śluby wieczyste: 8 XII 2008 r.
posługę w parafii rozpoczął: 25 VIII 2015 r.