historia parafii

HISTORIA PARAFII ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

9 lutego 1948 roku – Ks. Administrator Andrzej Wronka wydaje dekret o powstaniu nowej parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi. Pierwszym proboszczem i organizatorem nowej parafii zostaje ks. Leon Śliwiński – zmartwychwstaniec;
 
Siedem lat później został wybudowany nowy, drugi kościół, bardziej trwały z rozbiórkowej cegły dla niepoznaki obity deskami z rozbieranego pierwotnego kościoła prowizorycznie zadaszony. Usytuowany w miejscu, gdzie obecnie znajduje się sanktuarium został poświecony 16 lipca 1954 roku;
 
17 lipca 1954 roku – pierwszy chrzest (Edward Jan Malecki);
 
24 marca 1973 roku -  za drugiego proboszcza ks. Leona Lisieckiego, z okazji 25- lecia istnienia parafii Dekretem Świętej Kongregacji Kultu Bożego został zmieniony tytuł parafii na Parafię Zmartwychwstania Pańskiego, który istnieje do dziś;
 
Do przebudowy prowizorycznego drugiego kościoła i budowy gmachów parafialnych przystąpiono za czasów  trzeciego z kolei proboszcza ks. Stefana Dudy w marcu 1984 roku., by dwa lata później oddać do użytku dom katechetyczny a osiem lat później nowy gmach domu zakonnego;
 
23 czerwca 1985 roku wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy kościół;
 
2 kwietnia 1988 r. otwarcie I części nowego kościoła;
 
14 września 1990 roku – poświęcenie Krzyża na wieży kościelnej;
 
1 kwietnia 1991 r. poświęcenie nowych dzwonów;
 
26 marca – poświęcenie dolnego kościoła;
 
styczeń 1995 r. – otwarcie biura radia Maryja;
 
23 grudnia 1995 roku – otwarcie i poświęcenie całości nowego kościoła. Poświęcenia dokonał Arcybiskup Metropolita Tadeusz Gocłowski w obecności pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsy;
 
29 listopada 1997 – Lech Wałęsa dokonuje odsłonięcia ufundowanej przez siebie figury Chrystusa Zmartwychwstałego;
 
7 kwietnia 1999 –  Poświęcenie Drogi Światła przez Przełożonego Prowincji Polskiej Zmartwychwstańców Ks. Adama Piaseckiego;
 
5 czerwca 1999 roku – Pobłogosławienie obrazu Jezusa Miłosiernego i Stacji Drogi Światła;
 
21 kwietnia 2001 roku - Konsekracja Kościoła która zbiegła się z ustanowieniem w nim Archidiecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego;
 
19 maja 2003 – Intronizacja kopii Całunu Turyńskiego w bocznej kaplicy przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego;
 
6 czerwca 2004 roku – Metropolita Arcybiskup Tadeusz Gocłowski poświęca obelisk Miłosierdzia Bożego ufundowany przez Czcicieli Miłosierdzia Bożego;
 
Październik 2006 r. – Misje Parafialne;
 
Rok 2008 - Obchody 60 – lecia parafii. Uroczystą dziękczynną Eucharystię 16 XI sprawował ks. Biskup Zygmunt Pawłowicz. Na tę okoliczność została otwarta kawiarenka parafialna z historycznymi zdjęciami i muzeum parafialne, w którym znajdują się zbiory paramentów liturgicznych ze starego kościoła;
 
9 IX 2008 r. Gości w naszej parafii Ojciec James Manjackal, misjonarz charyzmatyk;
 
25 - 28 II  2009 r.- Renowacja Misji Świętych;
 
17 IV 2010 r. - Marsz Pamięci Ku Czci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy w Smoleńsku;
 
Maj 2011 r. – W przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II odbywa się w parafii czuwanie, które prowadzi grupa młodzieżowa. W październiku tego roku odsłonięta zostaje tablica pamiątkowa z relikwiami błogosławionego Jana Pawła II;
 
11 I 2011r – Zmarł ks. Witold Hryniewicki CR – długoletni duszpasterz i kancelista;
 
We wrześniu 2011 r. - Wstępuje do nowicjatu Zgromadzenia Zmartwychwstańców Witold Suchocki;
 
12 V 2012 r. – Święcenia kapłańskie diakona Piotra Bulczaka;
 

 

nasi duszpasterze