intencje różańcowe

Intencje różańcowe

 

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA GRUDZIEŃ 2020

 

Papieska intencja modlitewna; módlmy się ,aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i życie modlitwy /Róża kobiet 2 i 4/

 

Niech czas adwentu dobrze nas przygotuje na Boże Narodzenie i na powtórne przyjście Chrystusa / Róża kobiet 5 i 6 /

 

Czas Adwentu i  Bożego Narodzenia będzie czasem zgody i pokoju na świecie w naszej Ojczyźnie a nade wszystko w naszych rodzinach i  naszych sercach / Róża kobiet 7 i 8 /

 

Niech Niepokalana, Która jest główną patronką adwentu cieszy się miłością i wdzięcznością wszystkich ludzi za narodzenie Bożego Syna             /Róża kobiet 9 i 10 /

 

Niech dzieci i młodzież będą nie tylko biorcami prezentów ale niech uczą się wdzięczności i miłości na wzór Jezusa, Który stał się najpiękniejszym darem Boga dla ludzkości / Róża kobiet 11 i 14/ 

 

Niech współpraca ludzi dobrej woli na całym świecie pokona chorobę corona virusa , niech uśmierzy cierpienia i ograniczy umieralność na tę chorobę / Róża kobiet 15 i 16/ 

 

Zmartwychwstańcom poślij jak najwięcej nowych kandydatów do Zgromadzenia, aby dynamiczniej mogli pracować nad  społeczeństw zmartwychwstawaniem /Róża kobiet 17 i Róża mężczyzn /    

 

Zmarłych w tym roku z Żywego Różańca i ich rodzin obdarz przebaczeniem i niebem / Róża kobiet 1 /

 

MATKO NIOSĄCA ZBAWICIELA ZNAJDŹ MIEJSCE DLA NIEGO MIĘDZY NAMI

ks. Lucjan CR

 

 

 

 

 

nasi duszpasterze