intencje różańcowe

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MARZEC 2023

INTENCJE RÓŻĄŃCOWE NA MARZEC 2023

 

Papieska intencja modlitewna: módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im, przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienie. /Róża kobiet 6 i 7/

 

Wspominając 10 rocznicę wyboru papieża Franciszka /13 marca/ wypraszajmy dla Niego zdrowie i Ducha Św. konieczne dla prowadzenia Kościoła. /Róża kobiet 8 i 9/

 

Niech św. Józef patron naszego księdza proboszcza opiekuje się nim i u Jezusa Chrystusa wyprasza wszystko co jest potrzebne w życiu i działaniu ./ Róża kobiet 10 i 11/

 

O błogosławieństwo i łaskę na czas rekolekcji dla Ojca Rekolekcjonisty i tych, którzy będą w nich uczestniczyli. / Róża kobiet 14 i 15/

 

Otocz Panie Jezu swoją łaska i błogosławieństwem tych, którzy uczestniczą w adopcji dziecka poczętego. / Róża kobiet  16 i 17/

 

Błogosław Panie Zgromadzeniu Zmartwychwstańców. Poślij nowych, licznych kandydatów do kapłaństwa i do stanu zakonnego.  /Róża mężczyzn i  Róża kobiet 1/

 

Niech Żywy Różaniec naszej parafii wzrasta w liczbę i gorliwość w modlitwie. Niech cieszy się też obfitością łaski i błogosławieństwa.

/Róża kobiet 4 i 5/

 

MATKO Z SYNEM WSPÓŁCIERPIĄCA ORĘDUJ ZA NAMI

 

 

ks. Lucjan CR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nasi duszpasterze