intencje różańcowe

Intencje różańcowe

 

 

 

 

 

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA WRZESIEŃ 2019

 

Papieska intencja powszechna: aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów / Różą kobiet  2 i 4/

 

Niech wszyscy, którzy zginęli podczas II wojny światowej, spotkają się z boskim przebaczeniem i miłosierdziem / Róża kobiet 5 i 6

/

Dzieci i młodzież, nauczyciele i wychowawcy rozpoczynający rok szkolny 2019/2020 niech cieszą się obfitością  łask Pana Boga i wzajemną życzliwością /Róża kobiet 7 i 8 / 

 

O gorliwość i dynamizm działania we wszystkich wspólnotach i grupach parafialnych, abyśmy  wobec siebie byli przykładem działania na chwałę Boga i życia  społecznie zaangażowanego                  / Róża kobiet 9 i 10/

 

Poślij Panie Ducha Świętego i daj wszystkim Polakom mądrość w wyborach prezydenckich i parlamentarnych  / Róża kobiet 11 i 14/

 

Zmartwychwstańcom poślij Panie nowych licznych i świętych kandydatów do Zgromadzenia, daj wszystkim żyjącym już w Zgromadzeniu gorliwość w działaniu i świętość życia na chwałę Zmartwychwstałego Pana, odrodzenie społeczeństwa  i osobiste zbawienie / Róża kobiet 15 i 16/

 

Daj nam Panie gorliwość, aby rzeczywiście cała Polska stanęła pod krzyżem w  święto Podwyższenia Krzyża Świętego i spraw, aby krzyż stał się zapowiedzią zmartwychwstania naszego Narodu          / Róża kobiet 17 i Różą mężczyzn/

 

Przyjmij Panie nasze przebłaganie za wszystkie grzechy w wakacje popełnione, okaż miłosierdzie i daj łaskę pobożnego życia / Róża kobiet 1/

 

POD KRZYŻEM STOJĄCA MATKO WSPOMAGAJ NAS

Lucjan CR

 

 

 

nasi duszpasterze