intencje różańcowe

Intencje różańcowe

 

 

 

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA SIERPIEŃ 2019

 

Papieska intencja powszechna: aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”. /Róża kobiet 2 i 4/

 

Niech wspominanie bohaterskich wydarzeń naszej historii spotęguje nasze dobre i wspólne działania na rzecz budowania pięknej teraźniejszości  i  przyszłości naszej narodowej./ Róża kobiet 5 i 6/

 

Przez pracę nad trzeźwością i nad abstynencją niech zniknie spośród nas Polaków plaga pijaństwa i nie pozwoli młodym wchodzić w uzależnienia alkoholowe.  /Róża kobiet 7 i 8/

 

Niech prace polowe rolników pozwolą zebrać plony ziemi i aby nie brakowało w tym trudnym roku nikomu pożywienia. Oby jedzenie było bardziej szanowane. / Róża kobiet 9 i 10/

 

Czas urlopów i wakacji niech nas zmobilizuje do lepszej nauki i wydajniejszej pracy na przyszłość. / Róża kobiet 11 i 14/

 

Dobrego Boga gorliwie prośmy o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, w szczególny sposób do  Zmartwychwstańców

/ Róża kobiet 15 i 16 /

 

O nowych chętnych do przynależności do Żywego Różańca i o większą mobilizację w modlitwie dla wszystkich naszych parafian.

/ Różą kobiet 17 i Róża mężczyzn/

 

Za zmarłych z Żywego Różańca, za zmarłych z naszych rodzin i za tych, którzy niespodziewanie odchodzili z tego świata /Róża kobiet 1/

 

JASNOGÓRSKA PANI MY TWOI PODDANI STRZEŻ NAS

 

ks. Lucjan CR

 

 

 

 

nasi duszpasterze