Ogłoszenia duszpasterskie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 19 WRZEŚNIA A.D. 2021

1. W dzisiejszą niedzielę, na Mszy św. o godz. 12.00, grupa młodzieży przyjmie sakrament bierzmowania z rąk księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Polecajmy ich Bożej opiece.

2. Także dziś, o godz. 18.00, w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, zostanie odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego i bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej. Ksiądz Arcybiskup serdecznie zaprasza wszystkich diecezjan.  

3. W środę, 22 września, grupa pielgrzymów, pod opieką br. Mariusza i ks. Arkadiusza, udaje się na Podlasie. Życzymy im owocnego wyjazdu.

4. W październikowy weekend, w dniach 22-24 X zachęcamy do udziału w kursie Nowe Życie. To dynamiczne rekolekcje, których celem jest odnowienie naszej wiary i doświadczenie Bożej miłości. Więcej informacji w gazetce parafialnej i na stronie internetowej parafii.

Począwszy od jutrzejszego dnia aż do kursu Nowe Życie pragniemy zorganizować dla wszystkich wieczorną adorację w ciszy. Adoracja będzie miała miejsce w dolnym kościele, od poniedziałku do soboty w godz. 21.00-22.00.  

5. W przyszłą niedziele o godz. 16.00 zapraszamy na ostatni z  cyklu koncertów edukacyjnych „Muzyczne Niedziele na Strzyży”. W programie improwizacje na saksofon i organy w wykonaniu Macieja Sikały i Bogusława Grabowskiego.  Po występie spotkanie z artystami.

6. Przypominamy o możliwości spisania się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności. Spis odbywa się pomiędzy nabożeństwami w przedsionku kościoła – w bibliotece.

7. Pragniemy zorganizować parafialne wyjście do kina na film „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie” dnia 27 września, w poniedziałek, o godz. 19.00. Więcej informacji w gazetce lub w zakrystii.

8. Po Mszy św., w przedsionku kościoła można wesprzeć Parafialny Zespół Caritas, który zbiera ofiara dla potrzebujących przy naszym sanktuarium.

9. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Gość Niedzielny, Niedziela, miesięcznik biblijny Galilea.

10. W minionym tygodniu do wieczności przeszli nasi parafianie: Tadeusz Wysocki, lat 86, zam. ul. Kisielewskiego oraz Irena Przepiórka lat 91, ostatnio zamieszkała za granicą. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 

o. Józef Domoradzki CR – proboszcz

 

ZAPROSZENIE NA CEREMONIĘ

NAŁOŻENIA PALIUSZA

ARCYBISKUPOWI TADEUSZOWI WOJDZIE SAC

 

29 czerwca tego roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Ojciec Święty Franciszek, wręczył Arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie SAC paliusz metropolity.

Uroczyste nałożenie paliusza Metropolicie Gdańskiemu odbędzie się
w niedzielę, 26 września, o godz. 11:30 podczas Mszy Świętej w Katedrze Oliwskiej. Paliusz, w imieniu papieża Franciszka nałoży Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Salvatore Pennacchio.

Paliusz to przede wszystkim symbol jedności z Ojcem Świętym. Symbolizuje on także pasterską misję arcybiskupa metropolity, który na wzór Dobrego Pasterza niesie owce na swoich ramionach.

Zapraszając do udziału w powyższej uroczystości, prosimy o modlitwę w intencji Księdza Arcybiskupa Tadeusza, by – zgodnie z Jego zawołaniem biskupim „Aby była głoszona Ewangelia”– stojąc na czele Archidiecezji Gdańskiej, mógł owocnie sprawować pasterską posługę i budować Chrystusowy Kościół prowadząc nas drogami wiary.

nasi duszpasterze